TOPSET
fotowoltaika.net
ogniwa słoneczne
moduły fotowoltaiczne
systemy fotowoltaiczne
promieniowanie słoneczne
fakty i mity
galeria

Zapisz się na darmowy newsletter poświęcony energetyce odnawialnej, efektywności energetycznej
i ekologicznym technologiom:

Email:

Imię:

Nazwisko:

Zgadzam się z
polityką prywatności

Dane kontaktowe:

TOPSET NLT Sp. z o.o.
ul. Łazówka 44
34-100 Wadowice

Tel: 33 87 97 816
Fax: 33 48 65 641
Email: biuro@topset.com.pl

fakty i mity

Moduły fotowoltaiczne, pv, baterie słoneczne, ogniwa słoneczne, solary - faq


Mit:
Na skutek przyjęcia "Poprawki Prosumenckiej" i wprowadzenia taryf gwarantowanych wzrośnie cena energii.


Fakt:
Łączna moc mikroinstalacji, które będą mogły korzystać z taryf gwarantowanych wyniesie zgodnie z zapisami ustawy nie więcej jak 800 MW. Stanowi to około 1% energii zużywanej w Polsce. Różnica między średnią ceną energii na rynku hurtowym w ciągu dnia (0,2 zł / kWh) a ceną gwarantowaną (maksymalnie 0,75 zł / kWh) wyniesie maksymalnie 0,55 zł / kWh. Tak więc na każde 100 kWh zakupionych przez firmę sprzedającą energię elektryczną, 99 kWh będzie zakupione po cenie 0,2 zł (łączny koszt 19,8 zł), a1 kWh będzie zakupiony po cenie maksymalnie 0,75 zł. Łączny koszt 100 kWh wyniesie 20,55 zł, czyli o 0,55 zł więcej niż dotychczas. Jeżeli podzielimy to 0,55 zł / 100 kWh uzyskamy dodatkowy koszt w przeliczeniu na 1 kWh w wysokości 0,0055 zł / kWh, czyli około pół grosza. W przypadku gospodarstwa domowego zużywającego rocznie 3500 kWh energii mówimy więc o zwiększonym koszcie prądu wynoszącym 1,5 zł / mc.


Mit:
Przepisy dotyczące taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW są niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.


Fakt:
Instalacje o mocy do 500 kW są całkowicie wyłączone spod unijnych przepisów ograniczających wysokość pomocy publicznej dla energetyki odnawialnej, o czym jasno jest mowa na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-276_en.htm

"In addition, small installations that are below 3MW or 3 Generation Units (for wind) or 500kW (for other sources) are considered to have less potential to participate in the wholesale market and can continue to benefit from any form of aid including feed-in tariffs."

Tak więc instalacje o mocy do 500 kW mogą korzystać z wszelkich form pomocy, w tym taryf gwarantowanych.


Mit:
Posłowie ulegli lobby producentów paneli fotowoltaicznych.


Fakt:
Łączna maksymalna moc instalacji fotowoltaicznych, które skorzystają z poprawki prosumenckiej nie może przekroczyć 800MW. Roczna produkcja modułów / paneli na całym świecie wynosi 39 GW. Biorąc pod uwagę ilość firm instalacyjnych w Polsce, zainstalowanie takiej ilości instalacji zajmie ok. 2-3 lat. Nikomu z dużych światowych graczy nie opłacałoby się angażować środków na działania, o które branża jest podejrzewana. Po prostu potencjalny roczny wolumen sprzedaży jest zbyt mały... Mimo wdrożenia ustawy o OZE Polska nadal pozostanie rynkiem marginalnym na światowej mapie fotowoltaiki.


Mit:
Powstaną masowo instalacje realizowane przez pseudo prosumentów, którzy będą produkować więcej energii niż zużywają po to, by nadwyżki sprzedawać z zyskiem.


Fakt:
Owszem, zapewne część rynku to będą tego typu instalacje. Z drugiej strony należy popatrzeć realnie o jakiej skali zjawiska może być mowa. Ustawowy limit ilości instalacji, mówi o 300 MW instalacji o mocy do 3 kW i 500 MW instalacji o mocy pomiędzy 3 a 10 kW. W przypadku instalacji o mocy do 3 kW nie może być mowy o jakichkolwiek działaniach tego typu, gdyż są one zbyt małe, by generować jakiekolwiek nadwyżki. Jeżeli chodzi o instalacje o mocy 3-10 kW to część z nich przypadnie na użytkowników, którzy po prostu zużywają dużo energii, gdyż prowadzą sklep, gospodarstwo rolne lub mają zainstalowaną pompę ciepła. Tak więc jedynie niewielka część instalacji o mocy 10 kW to mogą być realnie instalacje nastawione przede wszystkim na generowanie nadwyżek. Przy czym należałoby się zastanowić, czy wspieranie osób, które chcą być pionierami w dziedzinie nowej, czystej energetyki odnawialnej jest faktycznie takie złe i naganne. Różne grupy społeczne są w różny sposób wspierane przez resztę społeczeństwa. Często z branż, które od lat są deficytowe, nie wnoszą wiele do unowocześniania państwa i nie wpływają pozytywnie na skok cywilizacyjny. Wreszcie, osoby podnoszące tą krytykę, bez zająknięcia mówią o konieczności wspierania przez państwo energetyki jądrowej. Niezrozumiałe jest więc, dlaczego kontrowersyjne społecznie przedsięwzięcie realizowane przez jeden lub kilka koncernów może być wspierane, a przedsięwzięcie polegające na produkcji czystej energii, przez wielu obywateli nie...


Mit:
Na poprawce prosumenckiej zarobią firmy, które będą wypożyczać lub leasingować moduły fotowoltaiczne właścicielom domów.


Fakt:
Leasing czy wypożyczenie z opcją wykupu jest taką samą formą finansowania, jak kredyt bankowy czy też zakup ze środków własnych. Niezrozumiałe jest, dlaczego akurat w przypadku fotowoltaiki próbuje się doszukiwać czegoś negatywnego w fakcie, iż ktoś, kto nie ma środków własnych, będzie finansował inwestycję za pośrednictwem np. leasingu. W pewnym momencie inwestycję spłaci i przejmie instalację na własność. Firma leasingowa dostanie wynagrodzenie w postaci odsetek, jak w przypadku leasingu jakiegokolwiek innego urządzenia lub pojazdu. Zapewne powstaną firmy specjalizujące się w takich formach finansowania fotowoltaiki, ale będzie to raczej spowodowane koniecznością dopasowania się do specyfiki produktu niż działaniami spekulacyjnymi. Żadna firma nie będzie miała interesu w demontażu i odbiorze modułów po okresie wynajmu lub leasingu, więc instalacja pozostanie na budynku i pozostanie na dekady częścią krajowego systemu wytwarzania energii.


Mit:
Poprawka prosumencka spowoduje, że ludzie masowo będą kupować najtańsze chińskie moduły i tylko chińscy producenci skorzystają na tym rozwiązaniu.


Fakt:
Przyjęte stawki 0,65-0,75 zł / kWh są wystarczająco wysokie, aby inwestorzy nie musieli za wszelką cenę szukać produktów najtańszych (które charakteryzują się niższą jakością i krótszą żywotnością), by inwestycja miała szansę się zwrócić w przyzwoitym okresie czasu. Stąd też efekt będzie odwrotny od przedstawianego – inwestorzy będą raczej wybierać produkty lepszej jakości i częściej produkty produkcji europejskiej, niż w przypadku rozwiązań prawnych zakładających niższe stawki za sprzedaną energię.


Służymy pomocą na każnym etapie realizacji inwestycji w fotowoltaikę. Wystarczy wypełnić i przesłać poniższy formularz:

Email :
Imię :
Nazwisko :
Nr telefonu :
Planowana moc instalacji :
Planowany czas realizacji :
Lokalizacja inwestycji :

Zgadzam się z polityką prywatności

O fotowoltaiceInwestycja w fotowoltaikęNasza ofertaO nas